De Goudse Sportduikers
 

Statuten en Huishoudelijk Reglement


De Statuten zijn officieel gedeponeerd bij een notaris. Zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement zijn via de onderstaande links in te zien.


Opzegging lidmaatschap

Statutair is opzegging alleen mogelijk aan het einde van het kalenderjaar.

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht je als lid willen opzeggen, doe dat dan ruim vóór 1 december van een kalenderjaar bij de secretaris. We kunnen je dan ook op tijd afmelden bij de NOB en voorkomen hiermee dat je alsnog de NOB-contributie voor het volgende jaar moet betalen.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info